• Terlaemenlaan 42, 3550 Zolder

 • 011 53 13 93 // 0473 96 73 73 // Skype

FAQ

Veelgestelde vragen

1) Voor welke voedings- en gezondheidsvragen kan je bij mij terecht?

 • Gewichtsproblemen (zowel onder- als overgewicht)

 • Gebrek aan energie, moeheid

 • Stemmingswisselingen

 • Niet lekker in je vel zitten

 • Slaapproblemen

 • Chronische aandoeningen aan de luchtwegen

 • Artrose

 • Diabetes en gestoorde glycemie

 • Te hoog cholesterol- en/of triglyceridengehalte

 • Spijsverteringsmoeilijkheden (maag, darmen, gal, lever, …)

 • Eetstoornissen (anorexia, boulemia, eetbuien)

 • Gespecialiseerd advies voor emotionele eters

 • Voeding bij hooggevoeligheid – HSP

 • Stress gerelateerde eetgewoonte

 • Allergieën en voedselintoleranties

 • Glutenvrije voeding

 • Koemelkeiwit- en of lactosevrij

 • Lowfodmapdieet

 • Voedingsadvies bij depressie

 • Voedingsadvies bij fibromyalgie

 • Nierinsufficiëntie

 • Ziekte van Crohn

 • Zwangerschap en borstvoeding

 • Sportbeoefening en efficiëntie

 • Vegetarisme

2) Hoe gaat de begeleiding praktisch in haar werk?

 • Op basis van jouw specifieke vraag (bv. rond gewicht of gezondheid) bekijken we op welke manier de begeleiding het best kan lopen. Indien gewenst analyseren we de samenstelling van het lichaam door middel van een meting waarin de werking van het autonome zenuwstelsel, het bloedvatenstelsel en jouw gezondheid in jouw huidige levensstijl wordt weergegeven. Op visuele manier komen we erachter wat jouw lichaam nodig heeft.

 • Je krijgt toereikend, haalbaar en eenvoudig advies rond voeding, mentaal welzijn, beweging en levensstijl. Net omdat het advies aansluit bij jouw lichaam en levensstijl kost het ook veel minder moeite om dit in te bouwen in je dagelijkse leven en het resultaat blijvend te maken.

 • Tijdens de opvolgsessies evalueren we hoe je dit voedings- en bewegingsplan in de praktijk hebt kunt brengen, waar er eventuele moeilijkheden zijn en hoe je deze kunt aanpakken.

We gaan uit van de automatisch herstellende kracht van ons menselijke lichaam. De natuur gaf ons immers een lichaam dat veerkrachtig is.

3) Wat mag je verwachten van de begeleiding?

Ik werk op ‘Een aspirientje neemt de hoofdpijn wel weg maar niet de oorzaak.’

Daarom is het zo belangrijk dat om de onderliggende oorzaak van je overgewicht of gezondheidsklachten aan te pakken. Deze manier van diepgaand werken maakt dat je gewicht en gezondheid duurzaam kunnen verbeteren. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Een diepgaande manier van werken met effect op lange termijn.

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk maakt dit heel duidelijk:

‘Bij iemand die snoept als hij alleen thuis is, heeft het geen zin om blijven te hameren op de voedingsrichtlijnen. Onbedoeld wordt hij anders ongelukkig, wordt zijn eenzaamheidsgevoel nog versterkt en raakt hij dan verder van zijn doel door de druk die hij voelt om het goed te doen. Het onderliggende gevoel van eenzaamheid wordt nogmaals weggedrukt. Wat mijn begeleiding wél doet is de klant constructiever leren omgaan met deze gevoelens van eenzaamheid. Hierdoor wordt de link tussen eenzaamheid en de drang naar eten verbroken.’

Ik gebruik meerdere ingangen.

In mijn begeleiding doorbreken we de automatische patronen (die je niet echt gelukkig maken) in je denken, je emoties en je fysieke lichaam. Deze moeilijk herkenbare patronen staan je gezondheid en geluk in de weg en houden je weg van een blijvend resultaat op lange termijn.

Daarvoor zijn er drie krachtige mogelijke ingangen:

 • 1) Een begeleiding via een goed voedingsplan, waarbij we inzichten tot gedragsverandering aanreiken. In de volksmond ‘bewustwording’ genoemd.

 • 2) Een meting naar de signalen van onevenwicht in je lichaam via de Multiscan Pro waarbij het resultaat op een visuele manier wordt voorgesteld op het scherm en via een verslag.

 • 3) Een hypnose of zelfhypnose waarbij we snel naar diepgaande veranderingen gaan.

Door op één van deze manieren te werken spaar je geld, energie en tijd uit. Je ervaart meer levensvreugde en weet echt te genieten van je voeding en je gezin.

4) Met welke vragen kun jij terecht in de praktijk?

 • Welke voeding past bij jouw unieke lichaam en leven?

 • Bereik jouw ‘ideale’ gewicht.

 • Wat met allergieën en intolerantie?

 • Wat is de onderliggende oorzaak van je lichamelijke klachten (maag-darm, diabetes, migraine, vermoeidheid, cholesterol, prikkelbaarheid,…) ?

 • Hoe kan ik me emotioneel beter en veerkrachtiger voelen?

 • Hoe kom ik tot rust en kan ik me beter concentreren?

5) Hoe gaat de standaard-diëtist meestal te werk?

 • Hij beperkt zich tot begeleiding van mensen met overgewicht.

 • Hij beperkt zich tot technische ondersteuning, maar legt te weinig het verband met het emotionele.

 • In sommige gevallen geeft hij algemeen advies rond voeding, beweging of levensstijl.

 • Hij laat horen wat je wel of niet mag eten, ziet wel de beperkingen maar veel minder de nieuwe mogelijkheden.

 • Hij denkt symptoom-oplossend: je bent te zwaar, dus moet je óf minder eten óf alle koolhydraten weglaten. Dit advies werkt vaak nieuwe problemen in de hand zoals een vertraagde verbranding of eetbuien.

6) Waarin verschilt mijn aanpak van de standaardbenadering bij diëtisten?

 • Ikzelf geloof in de herstellende kracht van ons menselijke lichaam. De natuur gaf ons een lichaam dat veerkrachtig is en gezond verstand dat ons kan helpen ons natuurlijke evenwicht te herstellen.

 • Mijn inzicht in het menselijke zenuwstelsel en de invloed van voeding en levensstijl hierop hebben voor mij duidelijk gemaakt dat het verband tussen voeding en lichaam veel dieper speelt dan we tot nog toe dachten. Om nog gerichter en persoonlijker te kunnen begeleiden maak ik, waar nodig, gebruik van een medisch analysetoestel dat een volledige scan van de samenstelling van ons menselijk lichaam maakt.

 • De meting en begeleiding zijn gebaseerd op de wetenschap dat jij en je lichaam uniek zijn en dat je van daar uit de ondersteuning verdient die bij je past.

 • Door middel van een meting waarin de werking van het autonome zenuwstelsel, het bloedvatenstelsel en de gezondheid van je lichaam in de huidige levensstijl wordt aangegeven, krijg je een overzicht. Op basis hiervan kan bekeken worden op welke manier je de balans in jezelf en je leven kan versterken.

 • Je krijgt toereikend, haalbaar en eenvoudig advies rond voeding, mentaal welzijn, beweging en levensstijl. Hierbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en manieren om je leven lichter en makkelijker te maken. Net omdat het advies aansluit bij je lichaam en levensstijl kost het ook veel minder moeite om dit in te bouwen en het resultaat blijvend te maken.

7) Heb je een doorverwijsbrief nodig van een arts om een terugbetaling te krijgen van de mutualiteit?

Indien je verwezen wordt door een specialist of arts dan krijg je een verwijsbrief mee. Je kan ook op eigen initiatief naar een diëtist gaan.

Uw arts wordt u via één of meerdere rapporteringen op de hoogte gehouden van het behandelplan en de vorderingen. De verwijsbrief is vaak ook noodzakelijk om aan het document te hechten ter terugbetaling door de meeste ziekenfondsen.

Indien u beschikt over een diabetespas/zorgtraject heeft u bij elk ziekenfonds recht op twee extra terugbetalingen per jaar.

8) Wat is hypnose?

Hypnose is een toestand van mentale en fysieke ontspanning waarin jouw concentratie toeneemt en je meer openstaat voor gezondere suggesties dan de ideeën die onbewust je denken en dus ook je gezondheid ondermijnden. In deze toestand blijf je volledig alert en ben je niet bewusteloos of in slaap. Iedereen die in hypnose gaat, voelt zich meer en meer ontspannen of in een diepe relaxatie komen. Vergelijk het met een gevoel van ‘in gedachten verzonken zijn’.

Wanneer kom je in aanmerking voor hypnose?

Je wordt getest op hypnotiseerbaarheid.

We rekenen voor de hypnose geen kosten aan, mocht uit de testen blijken dat je niet in hypnose kunt gaan.

Wanneer is hypnose een volwaardig alternatief ?

Met hypnose kunnen heel wat klachten of problemen opgelost worden. De populairste behandelingen zijn:

 • Afvallen – virtuele maagring

 • Stoppen met roken

 • Angsten overwinnen

 • Trauma’s verwerken

9) Hoe werkt hypnose?

We hebben een onderbewustzijn dat volledig ten dienste staat van ons geluk en ons helpt overleven. Dat maakt dat er in de kindertijd of later in ons leven gewoontes werden aangeleerd die ons aanvankelijk geholpen hebben maar op lange termijn tegenwerken of zelfs saboteren.

Het onderbewustzijn kan aangesproken worden en eenvoudige opdrachten uitvoeren zonder dat er wilskracht voor nodig is. Op die manier komen wij tot een duurzame verandering.

Een voorbeeld hiervan: Als je vroeger met snoep getroost werd wanneer je je als kind bezeerde, is de kans groot dat je dat gedrag als volwassene onbewust verderzet. Als je dan ’s avonds na een zware werkdag onbewust eten zoekt om tot rust te komen of te ontspannen, is de kans groot dat je niet echt tot rust komt. Het gevolg op lange termijn is dat je je zwaar en futloos blijft voelen. Een ‘opgelegd’ dieet volgen dat op wilskracht gebaseerd is, zal je gevoel van onrust nog versterken en zo geraak je in een vicieuze cirkel. Via hypnose halen we deze ingesleten patronen boven en vertellen jouw bewustzijn welke andere manieren er zijn om echt te ontspannen.

Is de verandering direct voelbaar?

Bij de meeste mensen wel. Het werkt enorm versterkend als je gemotiveerd bent en je ‘jouw nieuwe gedrag’ wil versterken door zelfhypnose die ik je aanleer in een eventuele derde sessie. Wanneer je met een concrete klacht langskomt en er geen verzwarende omstandigheden zijn uit het verleden (zoals bv. een traumatische gebeurtenis) dan volstaat soms 1 sessie. De ervaring leert echter dat we na 2 of 3 sessies van een duurzame oplossing van het probleem mogen spreken.

Zal ik na de sessie in staat zijn om met de wagen te rijden?

Zeker en vast; na de hypnosesessie zal je helemaal fris, helder en alert zijn zodat je veilig terug naar huis kunt rijden.

10) Wat is de invloed van de Multiscan op je lichaam?

Een meting met de gezondheidsscan is volledig veilig en pijnloos. Het toestel maakt een Electro-Intersistiële Scan (EIS) van het lichaam. De scan duurt enkele minuten en vindt zittend plaats.

De meting wordt uitgevoerd via telkens twee electroden op het hoofd, handen en voeten.

11) Welke info levert een meting met de Multiscan Pro op?

Om mijn begeleiding te ondersteunen maak ik gebruik van de Multiscan Pro, een medisch meet-en analysesysteem. Het systeem werkt op basis van functionele en fysiologische gegevens die op enkele minuten tijd gemeten worden.

Het is een computergestuurd analysesysteem dat toelaat om beelden, diagrammen en aangepaste grafische afbeeldingen van het lichaam van de patiënt te creëren. De Multiscan Pro biedt waardevolle informatie omtrent het organisme, met indicaties omtrent de functionele gezondheidstoestand. Deze indicaties vormen een stabiele referentie ter controle en bepaling van de evolutie binnen een bepaalde therapie. Het Multiscan Pro systeem omvat het IMsysteem, een BIA tetrapolar, een ECG (hartslagvariabiliteit) en puls oximeter.

De resultaten en geleverde informatie zijn uiterst betrouwbaar. De analyses geven overzichten weer over o.a. levensstijl: voeding en suppletie, diabetes, PH en elektrolyten, orgaanfuncties, mentale en hormonale overzichten, sport en beweging,…

http://www.medicavisie.eu/nl/media_nl/

12) Hoe gaat een meting in zijn werk?

Voor de meting worden enkele gegevens verzameld via een anamneseformulier: je voedingsgewoontes, vragen en eventuele klachten, gewicht, lengte en omtrek, bloeddruk, ...

Daarna gaan we over tot een meting met de gezondheidsscan, die nauwelijks enkele minuten in beslag neemt.

De meting wordt zittend uitgevoerd via telkens twee electroden op het hoofd, handen en voeten.

Na de meting kunnen we samen naar het resultaat en de samenhang van de anamnese kijken en de analyse bespreken.

Op basis hiervan wordt een persoonlijk advies rond voeding, beweging en levensstijl gegeven.

http://www.medicavisie.eu/nl/media_nl/

13) Vanaf welke leeftijd kan er een meting gedaan worden met de Multiscan Pro?

Het lichaam van een kind van 3 jaar kan al gemeten worden. Indien het kind nog klein is doen we de meting rechtstaand. Er is geen leeftijdsbeperking en geen contra-indicaties bij het scannen van oudere personen.

14) Welke opleidingen volgde Birgit?

 • Voedings- en dieetleer (1996)

 • Allerhande bijscholingen (cholesterol, diabetes, voeding en sport, ...)

 • ACT

 • Hypnose en zelfhypnose

15) Interessante boeken

 • Perlmutter - Het glutengevaar

 • Sandra Bekkari – nooit meer diëten

 • Kris Verburgh - De Voedselzandloper

 • Tinne Tomme en Marijke De Coninck - Puur en vegetarisch

16) Wat is het 'natuurlijke evenwicht' van ons lichaam?

Het natuurlijk evenwicht van het lichaam: hoe werkt het ?

Geef jouw lichaam de juiste brandstof !

Een slecht onderhouden auto die niet op de juiste brandstof rijdt, sputtert en mankeert snel. Zonder degelijk onderhoud en de juiste brandstof, kan je simpelweg niet blijven rijden.

Ons lichaam is echter véél flexibeler en sterker dan een auto. Zelfs als iemand niet gezond genoeg eet en zichzelf verzorgt, komt er automatisch een heel overlevingssysteem op gang: het lichaam doet er alles aan om ongeschikte afvalstoffen te verwijderen.

Hoe overleeft ons lichaam als we het niet verzorgen?

We vergeten vaak (of weten gewoon niet) dat het afvoeren van afvalstoffen voor ons lichaam zwaarder is dan te leven in een ‘gezonde omgeving met geschikt eten’. In plaats van super vitaal te leven, zijn we vaak ‘onbewust’ de rommel die we eten en drinken aan het opruimen. Daarbij komt dan dat we in het Westen vaak in een werkomgeving met veel druk blijven zitten. Ons lichaam ervaart fysieke, sociale en emotionele druk.

Het natuurlijk evenwicht van het lichaam kan snel verstoord raken…

Maar het gaat nog veel dieper: als we in onze organen en cellen zouden kunnen kijken, zien we dat ook daar een onevenwicht kan ontstaan. Waar mogelijk zal het lichaam hier een natuurlijk herstel op gang proberen te brengen door aanvoer van extra vocht, voedingsstoffen, hormonen, enz… Zolang ons overlevingsmechanisme dit aankan, voelen we ons relatief gezond.

Maar van zodra er een onevenwicht ontstaat, geeft ons lichaam signalen. Deze ervaren we echter als ‘lichamelijk ongemak’, bv. migraine, maag- en darmklachten, diabetes, ontstekingen, rugpijn,... . We zijn boos op ons lijf omdat het niet meer mee wilt en ziek wordt.

… maar ook hersteld worden !

Ons persoonlijk evenwicht kunnen we herstellen door geschikte voedingsmiddelen, vitamines en mineralen te gebruiken. Bij stresssituaties kan emotionele en mentale begeleiding een waardevolle aanvulling op het voedingsplan zijn. Daardoor zal het lichaam zichzelf resetten en zijn normale werking opnieuw uitvoeren.